wrap nedir

Wrap: An Extensive Guide to Its Meaning and Usage

İngilizce Anlamı

“Wrap” kelimesi İngilizce’de çok yönlü bir fiildir ve çeşitli anlamlara gelebilir. En yaygın anlamları şunlardır:

 • Sarmak: Bir şeyi bir şeyin etrafına sıkıca sarmak veya örtmek.
 • Sarmalayarak paketlemek: Bir şeyi korumak veya taşımak için kağıt, plastik veya kumaş gibi bir malzemeye sarmak.
 • Giyinmek: Bir kıyafet veya aksesuar giymek.
 • Bitirmek: Bir görevi veya projeyi tamamlamak.
 • Özetlemek: Bir metnin veya konuşmanın ana noktalarını kısaca özetlemek.
 • Sarmak (yemek): Bir tortilla, krep veya ekmek gibi bir malzemenin içine yiyecekleri sarmak.
 • Sarmak (müzik): Bir şarkının veya enstrümantal parçanın sonunu bitirmek.
 • Sarmak (bilgisayar): Bir metin satırını veya kod bloğunu bir sonraki satıra taşımak.

Türkçe Anlamı

“Wrap” kelimesinin Türkçe’deki karşılıkları şunlardır:

 • Sarmak: Bir şeyi bir şeyin etrafına sıkıca sarmak veya örtmek.
 • Sarmalayarak paketlemek: Bir şeyi korumak veya taşımak için kağıt, plastik veya kumaş gibi bir malzemeye sarmak.
 • Giyinmek: Bir kıyafet veya aksesuar giymek.
 • Bitirmek: Bir görevi veya projeyi tamamlamak.
 • Özetlemek: Bir metnin veya konuşmanın ana noktalarını kısaca özetlemek.
 • Sarmak (yemek): Bir tortilla, krep veya ekmek gibi bir malzemenin içine yiyecekleri sarmak.
 • Sarmak (müzik): Bir şarkının veya enstrümantal parçanın sonunu bitirmek.
 • Sarmak (bilgisayar): Bir metin satırını veya kod bloğunu bir sonraki satıra taşımak.

Örnek Cümleler

İngilizce

 • I wrapped the present in colorful wrapping paper. (Hediyeyi renkli hediye kağıdına sardım.)
 • She wrapped herself in a warm blanket. (Kendini sıcak bir battaniyeye sardı.)
 • I’m wrapping up this project by the end of the week. (Bu projeyi haftanın sonuna kadar bitiriyorum.)
 • The song wraps up with a powerful guitar solo. (Şarkı güçlü bir gitar solosuyla bitiyor.)

Türkçe

 • Hediyeyi renkli hediye kağıdına sardım.
 • Kendini sıcak bir battaniyeye sardı.
 • Bu projeyi haftanın sonuna kadar bitiriyorum.
 • Şarkı güçlü bir gitar solosuyla bitiyor.

İlgili Kelimeler

“Wrap” kelimesiyle ilgili bazı ilgili kelimeler şunlardır:

 • Wrapper: Bir şeyi sarmak için kullanılan malzeme.
 • Wrapping: Bir şeyi sarma eylemi.
 • Wrapped: Sarılmış durumda olan.
 • Unwrap: Sarılmış bir şeyi açmak.
 • Wrap-up: Bir şeyin özeti veya sonucu.

Sonuç

“Wrap” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Bu makale, kelimenin en yaygın anlamlarını, örnek cümlelerini ve ilgili kelimelerini kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Bu bilgi, İngilizce ve Türkçe arasında çeviri yaparken veya her iki dilde de “wrap” kelimesini doğru bir şekilde kullanırken faydalı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi