xenodiagnostic sözlük anlamı nedir?

Sözlükte xenodiagnostic kelimesinin manası:

  1. Ksenodiyagnoz ile ilgili, ksenodiyagnoza özgü, böcekler ve asalakların neden olduğŸu hastalıkları teşŸhis etme metoduyla ilgili

xenodiagnostic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları