xx

  1. İngiliz alfabesinin yirmidördüncü harfi (ks, gz,z seslerini verir)

  2. Romen sistemine göre 10 rakamı

  3. Cebirde bilinmeyen (x) işareti

  4. Absis

  5. Kesin olmayan sonuç

  6. X şeklindeki şey

  7. Yazı yazmasını bilmeyenin imzası

  8. Öpücük şareti

  9. Yanlış işareti

  10. Yirminci


Yayımlandı

kategorisi