yabancı kelime

  1. Bir dile yabancı bir dilden girmiş; ancak, daha o dilde benimsenmemiş olan kelime: Fr. animatör “sunucu, çizgi film yapımcısı”, deflasyon < Fr. deflation “durgunluk, para durgunluğu”, brifing (<İng. briefing “bilgilendirme”, best-seller “satış rekoru kıran kitap”, departman <Fr. departement, dipfriz < İng. deep-freeze “derin dondurucu”, ekoloji (<Fr. ecologi) “çevre bilimi”, fiktif < Fr. fictif “kurmaca”, franchising < İng. franchi-sing “isim hakkı”, dejenerasyon < Fr. degeneration “soysuzlaşma”, factoring < İng. factoring “aracı”, İng. handling “yer hizmetleri”, İng. off-shore “kıyı bankacılığı”, realizasyon < Fr. réalisation “gerçekleştirme”, transparan < İng. transparency “saydam”, İng. underground “yer altı” vb. || Dilimize Arapça ve Farsçadan geçmiş Doğu kökenli sözlerin pek çoğu, yeni türetmelerle kullanılıştan düşmüş ise de çeşitli etkenler altında batı dillerinden girmiş olan sözlerin önü alınamamıştır. Bunlar içinde estetik, karne, kontrol, kontenjan, ekose, enflasyon, envanter kredi, sektör, jüri, rapor, kontrol, kontenjan gibi kısmen benimsenerek alıntı kelime durumuna geçmiş olanlar varsa da, yukarda belirtilen türden pek çok söz yabancılık damgasını taşımakta ve Türkçe karşılıklarının benimsenmesini beklemektedir. Krş. alıntı kelime.


Yayımlandı

kategorisi