yağış haritası sözlük anlamı nedir?


Sözlükte yağış haritası kelimesinin manası:

  1. Bölgelere göre yağış yoğunluğunu ve türünü gösteren harita.

yağış haritası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları