yağmur sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yağmur kelimesinin manası:

  1. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet
    Örnek: Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu. M. Ş. Esendal
  2. Çok ve sık düşen, gelen şey.
  3. Çokluk, bolluk.
  4. İklim olayının en önemli etkenlerinden biri; havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı.
  5. gökten damlalar halinde düşen su
  6. Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.

yağmur ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları