yağmur duası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yağmur duası kelimesinin manası:

  1. Kuraklık zamanlarında yağmur yağması için halkın topluca Tanrı'ya yakarması.
  2. Kuraklık sırasında yağmur yağdırması için yüce varlıklara, atalara, kutsal kişilere yönelik, onları acımaya getirecek ve yumuşatacak nitelikteki yakarış, dua.

yağmur duası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları