yakalamak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yakalamak kelimesinin manası:

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak
  Örnek: Üç ince dalı birleştirerek sıkıca yakaladım. R. H. Karay
 2. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
 3. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak
 4. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak.
 5. Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
 6. Birdenbire etkisi altına almak.
 7. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
 8. Belirlemek, anlamak
  Örnek: Kız onun zayıf damarını yakalamıştı. T. Buğra

yakalamak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları