Yalancı Koşullanma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yalancı Koşullanma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yalancı Koşullanma" ne demek?

 1. Koşulsuz uyaran sona erince yinelenen yansız bir uyaranın koşullu tepkiyi ayaklandırabilme gücünü kazanması.

Yalancı Koşullanma nedir? İlişkili sözcükler

 • üstelli Koşullanma: Koşullu öğrenmede kullanılan, koşullu uyaranın daha sonraki koşullu öğrenmelerde (koşulsuz uyaran olarak) kullanılması. (Bu düzende, ikincil, üçüncül ya daüstelli koşullanmadan söz edilir.) devamı...
 • Koşullanma: Şartlanmak işi. Canlıya koşullu uyaranla birlikte uygulanan ilişkisiz bir uyaranın, yeterince yinelendiğinde koşulsuz uyaranınkine benzeyen etkiler yapabilmesi. bk. koşulsuz uyaran. devamı...
 • Koşulsuz Uyaran: Belirli bir öğrenme ya da koşullandırma deneyinin başında, belirli bir tepkiyi doğal olarak harekete geçiren uyaran. devamı...
 • Aracıyla Genelleme: Koşullandırma sırasında kullanılmayan ve koşullu uyarana da benzemeyen bir uyaran karşısında koşullu tepki gösterme. devamı...
 • Tepki Genellemesi: Denek hayvanı belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepkiyi göstermeyi öğrendikten sonra, aynı uyaranın benzeri tepkileri de ortaya çıkarabildiği ilkesi. devamı...
 • Sefalik Evre: Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre. devamı...
 • Sona Ermek: Son bulmak: “Dağın patlatılması sona erince dolgu başlayacaktı.” -A. Kulin. devamı...
 • Dışlak Ketleme: (Pavlov) Koşullu uyaranla birlikte başka bir dış uyaran uygulandığında kimi zaman deneğin gösterdiği koşullu tepkenin güçsüzleşmesi. devamı...
 • Genelleştirilmiş Ketleyici Gizilgüç: (Hull) Uyaran genellemesi sonucu ortaya çıkan koşullu ketlenme gizilgücü. devamı...
 • Koşulsuz Buyruk: Hiç bir koşula bağlı olmayan, salt olan; bir eylemi başka herhangi bir erekle bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak buyuran, anlamı doğrudan doğruya kendisinde olan buyruk. //koşulsuz buyruk (kategorik impératif), eylemin kendisine uyacağı ilke ve biçimi saptar. Bunu da Kant şöyle anlatır: “Ancak aynı zamanda bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) göre devamı...

Yalancı Koşullanma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.