Yalın Sıfat ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yalın Sıfat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yalın Sıfat" ne demek?

 1. Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat.

 2. (Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan sıfat: Dar yol, düz duvar, bu iş, ne zaman, her insan, kaç çocuk vb.

Yalın Sıfat nedir? İlişkili sözcükler

 • Yalın Isim: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış isim, yalın ad: Ev, kol, el, baş, diş gibi. devamı...
 • Yalınç: Birleşik olmayan, yalnız bir maddeden oluşan. Karışık olmayan, basit. devamı...
 • Birleşik Sıfat: Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Açıkgöz adam, pisboğaz çocuk, birtakım olaylar, boşboğaz kadın, birçok insan, gelişigüzel iş vb. devamı...
 • Türemiş Sıfat: Yapım ekiyle türetilmiş sıfat: akıl-lı (çocuk), sarı-şın (kız) gibi. (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çocuk, sarışın kız, bencil adam, askerce selâm, üçer elma, beşinci sınıf, kaçar kişi, devamı...
 • Yalın Kat: Tek katı olan. Sağlam olmayan, dayanıksız Örnek: Yalın kat tavanlarda, döşemelerde, kapı, cam çerçevelerinde türlü türlü aralıklar… R. N. Güntekin Basit, derinliği olmayan, üstünkörü Örnek: Benim o husustaki malumatım epeyce yalın kat, hemen hemen yufkadır. devamı...
 • Zincirleme Sıfat Tamlaması: Bir sıfat tamlamasına çoğu kez “-li” bazen de “-siz” veya 3. kişi iyelik eki getirilerek kurulan ikinci bir sıfat tamlaması. Bir sıfat tamlamasına çok defa”-lı” bazen de ‘”-siz” ya da devamı...
 • Sıfat Tamlaması: Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama. (Derleme.. sıfat takımı, sıfat birliği) Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama: Beyaz ev, güzel devamı...
 • Mide Bezleri: Midedeki sindirim enzimlerini salgılayan, basit ya da birleşik tüp şeklinde olan, mide duvarının kaidesinde bulunan, pepsin, renin, hidroklorik asit ve mukus salgılayan bezler. Gastrik bezler. devamı...
 • Bildirme Kipleri: Siper, kuytu yer. Aşılacak yer. devamı...
 • Günün Adamı: O günlerde çok sözü edilen kişi. Zamanın gereğine göre yön ve tutum değiştiren kimse, zamane adamı. devamı...

Yalın Sıfat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.