Yalınç ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yalınç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yalınç" ne demek?

 1. Birleşik olmayan, yalnız bir maddeden oluşan.

 2. Karışık olmayan, basit.

Yalınç nedir? İlişkili sözcükler

 • Yalın Sıfat: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat. (Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan sıfat: Dar yol, düz duvar, bu iş, ne zaman, her insan, kaç çocuk devamı...
 • Yalın Kat: Tek katı olan. Sağlam olmayan, dayanıksız Örnek: Yalın kat tavanlarda, döşemelerde, kapı, cam çerçevelerinde türlü türlü aralıklar… R. N. Güntekin Basit, derinliği olmayan, üstünkörü Örnek: Benim o husustaki malumatım epeyce yalın kat, hemen hemen yufkadır. devamı...
 • Simpleks: Tek maddeden oluşmuş, basit, sade. Basit, yalın.Dgr.: anat. simplex devamı...
 • Yalın Isim: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış isim, yalın ad: Ev, kol, el, baş, diş gibi. devamı...
 • Yalın Dişliler: Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, alt ve üst çenelerinde yalnız ikişer tane kemirici diş bulunan, kesici dişlerinin yalnız öne bakan kısımlarında mine bulunan türleri içine alan bir alt takım. devamı...
 • Dörtlüler: Türk müziğinde herbiri bir beşliyle birleşerek basit makam dizilerini ya da bir basit makam dizisiyle birleşerek bileşik makam dizelerini oluşturan, dört yanaşık sesten oluşmuş diziler. devamı...
 • Kebere Otugiller: Yaprakları almaşlı nadiren karşılıklı, basit ya da birleşik, çanak yaprakları 4-8 tane olup serbest ya da birleşik, taç yaprakları 4 tane ya da olmayan, ovaryum üst durumlu, kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde 2 cins ve 3 türle temsil edilen bitkiler. Kapari. devamı...
 • Yalınç çizge Yordamı: Bir sıklık çokgenini eğriye dönüştürmek üzere başvurulan ve çokgenin kesim noktalarından bu noktaları bir atlayarak birleştiren doğrulara çizilen dikmelerin orta noktalarını birleştirerek eğri elde etme yordamı. devamı...
 • Yalın ürem: Yalnız anamal üzerine yürütülen ürem. devamı...
 • Fettahiyyet: Fethedicilik. Her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı. (Yani, Fettah isminin tecellisi ile basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta bir anda, bir fiil ile açılmasıdır. Ş.) devamı...

Yalınç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.