yaman ne demek

Yaman Nedir?

Yaman, Türkçede “güçlü”, “cesur”, “yiğit” anlamlarına gelen bir sıfattır. Ayrıca, “zor”, “çetin”, “zahmetli” anlamlarında da kullanılır. Yaman, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır, ancak bazı durumlarda olumsuz bir anlam da taşıyabilir.

Yaman’ın Kökeni ve Tarihçesi

Yaman kelimesinin kökeni, Orta Asya Türkçesine dayanmaktadır. Kelime, ilk olarak 11. yüzyılda yazılı kaynaklarda görülmüştür. Yaman, Türkçede yüzyıllardır kullanılmaktadır ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yaman’ın Kullanımı

Yaman kelimesi, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır. Örneğin, “yaman bir savaşçı”, “yaman bir sporcu”, “yaman bir işçi” gibi ifadelerde kullanılır. Bu ifadelerde, yaman kelimesi, kişinin gücünü, cesaretini ve yiğitliğini vurgulamak için kullanılır.

Ancak, bazı durumlarda yaman kelimesi olumsuz bir anlam da taşıyabilir. Örneğin, “yaman bir hastalık”, “yaman bir sorun”, “yaman bir iş” gibi ifadelerde kullanılır. Bu ifadelerde, yaman kelimesi, hastalığın, sorunun veya işin zorluğunu, çetinliğini ve zahmetliliğini vurgulamak için kullanılır.

Yaman’ın Eş Anlamlıları

Yaman kelimesinin eş anlamlıları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Güçlü
 • Cesur
 • Yiğit
 • Zor
 • Çetin
 • Zahmetli
 • Meşakkatli
 • Zorlu
 • Ağır
 • Sıkıntılı

Yaman’ın Zıt Anlamlıları

Yaman kelimesinin zıt anlamlıları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Zayıf
 • Korkak
 • Ürkek
 • Kolay
 • Hafif
 • Rahat
 • Zahmetsiz
 • Sorunsuz
 • Sıkıntısız

Yaman’ın Örnek Cümlelerde Kullanımı

 • Yaman bir savaşçıydı, düşmanlarına karşı asla geri adım atmazdı.
 • Yaman bir sporcuydu, her zaman yarışmalarda birinci olurdu.
 • Yaman bir işçiydi, işini hiç aksatmazdı.
 • Yaman bir hastalıktı, doktorlar onu iyileştiremediler.
 • Yaman bir sorun vardı, çözmek için çok uğraştık.
 • Yaman bir işti, çok yorulduk ama sonunda bitirdik.

Sonuç

Yaman, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir sıfattır. Kelime, genellikle olumlu bir anlamda kullanılır, ancak bazı durumlarda olumsuz bir anlam da taşıyabilir. Yaman kelimesinin eş anlamlıları arasında güçlü, cesur, yiğit, zor, çetin, zahmetli, meşakkatli, zorlu, ağır ve sıkıntılı yer almaktadır. Yaman kelimesinin zıt anlamlıları arasında ise zayıf, korkak, ürkek, kolay, hafif, rahat, zahmetsiz, sorunsuz ve sıkıntısız yer almaktadır.


Yayımlandı

kategorisi