Yan Muhafazakar Kopyalama ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yan Muhafazakar Kopyalama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yan Muhafazakar Kopyalama" ne demek?

 1. Dna sentezi sırasında DNA’nın iki ipliğinin ayrılarak karşılarına yeni ipliğin sentezlenmesi ile ilk DNA’nın yarısının muhafaza edilmiş olması.

Yan Muhafazakar Kopyalama nedir? İlişkili sözcükler

 • Yan Muhafazakar Kopyalama: Dna sentezi sırasında DNA’nın iki ipliğinin ayrılarak karşılarına yeni ipliğin sentezlenmesi ile ilk DNA’nın yarısının muhafaza edilmiş olması. devamı...
 • Kopyalama: Kopyalamak işi. Basılı bir malzemeyi tıpkıbasım yöntemiyle aynen çoğaltma. devamı...
 • Replikasyon çatalı: Kopyalamanın yapılabilmesi için DNA’ nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığı ve her bir ipliğin kalıp görevi yaparak tamamlayıcı nükleotitlerin karşılarına yerleşmesi ile iki yeni ipliğin sentezlenmeye başladığı yer. Büyüme çatalı. devamı...
 • Transkripsiyon: Çeviri yazı. Kopyalama Baz çifti devamı...
 • Biyosentez: (Yun. bios: hayat; synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi. Organik bileşiklerin, bitkiler ve hayvanlar tarafından doğal olarak sentezi. devamı...
 • Lider Dna Zinciri: Dna kopyalanması sırasında çift ipliğin 3′-5′ yönündeki ipliğini tamamlayan yeni sentezlenmiş zincir. DNA’nın 5′-3′ yönündeki ipliğini ise kesik DNA zinciri ya da E.coli’deki gibi Okazaki parçaları olarak adlandırılan yeni sentezlenmiş, süreksiz parçalar halindeki zincir tamamlar. Tamamlayıcı nükleotitler her iki zincirde de 5′-3′ yönündedir. devamı...
 • Gümrük Vergisi Yansıması: İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi. devamı...
 • Glikoneogenez: (Yun. glykys: tatlı; neo: yeni; genesis: soy, döl) Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki tohumlarında, glikozun, lâktat, bazı amino asitler, gliserol gibi karbohidrat olmayan maddelerden yeniden sentezlenmesi. Glukoneogenez. Glikozun aminoasit, laktat ve devamı...
 • Changeover Period: Oryantasyon süreci, tecrübeli işŸçi ile yeni işŸçinin birlikte çalışŸtıkları periyot, yeni işŸçinin öğŸrenme periyodu devamı...
 • Muhafazakar: Tutucu. Tutucu Örnek: Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi ve muhafazakârlara dayanıyordu. F. R. Atay Koruyucu. (Osmanlıca’da yazılışı: muhafazakâr) devamı...

Yan Muhafazakar Kopyalama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.