yapay uydu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yapay uydu kelimesinin manası:

  1. Dünya ya da başka bir gökcismi çevresinde dolanan kendilerinden bilimsel ya da uygulayımsal amaçlarla yararlanılan insan yapısı nesneler.
  2. Dünya ya da başka bir gökcismi çevresinde dolanan kendilerinden bilimsel ya da uygulayımsal amaçlarla yararlanılan insan yapısı nesneler.

yapay uydu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları