Yapı Tasarımı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yapı Tasarımı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yapı Tasarımı" ne demek?

 1. 1-Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. 2- Bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. 3- Ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri arasındaki ilişkileri kurma ve bunu bir tasarı üzerinde gösterme, bkz. tasar-çizim.

Yapı Tasarımı nedir? İlişkili sözcükler

 • Tasar çizim: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, dizayn. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, dizayn. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • örgü Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. devamı...
 • Dizimbilim: Bir sözedilen dilin kurma kurallarıyla çıkarım kurallarını saptayan, önermeler arasındaki türetilebilme bağıntısını tanımlayan, deyimlerin salt dizimsel yapılarına ilişkin kanıtsavları ortaya koyan dizimsel sözeden dildeki sözeden kuram. devamı...
 • Kentsel Tasarçizim: 1 – Yapı adacıklarına, komşuluk birimlerine ya da kentin tümüne, işlevlerini daha iyi yerine getirmesi ve göze güzel görünmesi amacıyla biçim verme süreci. 2 – Bununla ilgili bilim dalı. 3 – Bu uğraş sonucunda ortaya çıkan tasar ya da tasarı. devamı...
 • Yarı Yinelemeli Tasarım: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı. devamı...
 • Deney Tasarımı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren istatistik dalı. devamı...
 • Araştırma Tasarımı: Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama türü, gözlem yordamı ve örnekleme tasarısı gibi konularda verilen yargıları içeren ve amaca uygun bilgiler sağlamak üzere izlenen kavram çerçevesi ve eylem kılavuzu. devamı...
 • Tümüyle Rasgele Tasarım: (Deneysel tasarım) İşlemlerin deneysel birimlere rasgele dağıtıldığı yalın bir deney tasarımı. devamı...
 • Dizgesel Tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. devamı...

Yapı Tasarımı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.