Yapıt Kazançları Ayrılığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yapıt Kazançları Ayrılığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yapıt Kazançları Ayrılığı" ne demek?

 1. Vergi yasalarında belirtilen oranların vergi dışı bırakılması.

Yapıt Kazançları Ayrılığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Verginin Gerçekleştirilmesi Ve Alımında Süre Aşımı: Yükümlüden vergi borcunun alınabilmesi için vergi örgütlerince yasalarına göre yapılması zorunlu olan vergi gerçekleştirme işleminin süresinde yapılmaması ve yükümlüye vergi borcunu ödemesi için yine yasalarında yazılı temel yargılara göre süreleri içinde başvurulmaması. devamı...
 • Kalıtım Ve Geçiş Vergisi: Kalıtım ve tutsu yolu ile bunlar üzerinde hakları bulunan bir ya da daha çok kişilere geçen taşınır ve taşınmaz çeşitli mallar nedeni ile, bu kişilerden yasalarında belirtilen temel yargı ve oranlara göre alınan vergi. devamı...
 • Yapıt Kazancı: Vergi yasalarına göre, yapıt hakkı karşılığı sağlanan ve vergi alınması gereken kazanç. devamı...
 • Belge Saklama Ve Gösterme Sorumluluğu: Vergi yöntemi yasasında belirtilen temel yargılara göre ilgililerinin vergi örgütlerine göstermekle zorunlu bulundukları yasal yazılıklar ve bunlara ilişkin tanıtlayıcı belgelerin belirli süreler bitimine değin saklanılması sorumluluğu. devamı...
 • Basamak Kayması: Enflasyonist bir ortamda vergi sonrasında gerçek reel gelirler daha düşük olacağından, vergi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı halde gerçek reel vergi oranının ve dolayısıyla vergi yükünün yükselmesi. devamı...
 • Vergi Sorumlusu: Yükümlü, vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel kişi. Verginin ödenmesi bakımından vergi örgütüne karşı sorumlu olan kişi. devamı...
 • Dokuncalılar Bildirimi: Gelir vergi yasasında özellikleri ve nitelikleri, bilimsel yönleri ile belirtilen yitircelere uğramış olan yükümlülerin aynı yasada yazılı koşullar çevresi içinde durumlarını bağlı bulundukları vergi örgütlerine bildirmeleri. devamı...
 • Tarım Kazançları: Tarım işleriyle uğraşanların gelir vergisi yasasında belirtilen temel koşullara göre bu uğraşıları nedeniyle bir takvim yılı içinde sağladıkları vergi ile bağımlı kazançlar. devamı...
 • Sınıflı Vergi: Vergi konusu malları sınıflara ayıran ve böylece her sınıfa farklı oranlar uygulayan vergi dizgesi. devamı...
 • Yardımların Vergi Bağışıklığı: Gemi vergisi yasasında ayrıntıları gösterilen yardımlarla belirtilen işlemlerin uygulanılmasında sağlanacak gelirlerin vergi kesimi ile bağımtı tutulması. devamı...

Yapıt Kazançları Ayrılığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.