Yaratıcılar Sineması ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yaratıcılar Sineması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yaratıcılar Sineması" ne demek?

 1. Bir filmin oyunluğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu olan; filmi, düşünce ve duygularının bir anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir deyiş ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinema.

Yaratıcılar Sineması nedir? İlişkili sözcükler

 • Sessiz Sinema: Bu dönemin, kendine özgü dilini, sanatını, deyişini, kurallarını, uygulayımını yansıtan filmlerden oluşan sineması. (Başlıca özellikleri: Görüntünün egemenliği, görsel öğelerin üstünlüğü, anlatımın yalınlığı, kurgunun ağır basması, oyun anlayışı (mimikler), arayazılar). Sinemanın devamı...
 • Yaratıcılar Siyasası: Yalnız yaratıcılar sinemasına önem vermek; bir film yaratıcısının kişiliğini, yaratma işinde en önemli etken görmek; belli bir yaratıcının bütün yapıtlarını, yaratıcı olmayan sinemacının en iyi filmlerine üstün tutmak; yaratıcının, bir sonraki filminin bir öncekine göre sürekli bir gelişme içinde bulunduğunu ileri sürmek biçiminde kendini gösteren sinema eleştirisi tutumu. devamı...
 • Yaratıcı: Yaratma yeteneği olan Örnek: Gazi yaratıcı bir enerji kaynağı… F. R. Atay Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan. Bir filmin, konusundan kurgusuna kadar bütünyaratıcı çalışmalarından sorumlu devamı...
 • Yeraltı Sineması: Yeni Amerikan Sinema Topluluğu içinde ortaya çıkan ve çok değişik eğilimdeki sinemacılardan oluşan bir akım. Yapımda, yönetimde, uygulayımda, deyişte, dağıtımda Amerikan geleneksel sinemasının tüm sınırlarını zorlamayı amaçlayan; gerek sanatta gerekse toplumsal yaşamda bireysel başkaldırıyı simgeleyen; gerçekçilikle gerçeküstücülük ve düşlemi, şiddetle şiiri bir araya getiren; cinsel tabuları, denetleme yasaklarını yıkmağa çalışan bir tutumu yansıtır. devamı...
 • Siyasal Sinema: Sinemanın, toplumu siyasal yönden bilinçlendirme aracı, siyasal savaşımda bir silah olarak kullanılmasını savunan ve bu yolda filmler gerçekleştiren sinema akımı. devamı...
 • Tekbiçimlilik: Bir gözlem aracını oluşturan soru ya da sınarların dil ve anlatımca benzer yapıda bulunması ya da bir ölçeğin tek bir özelliğe ilişkin olması, açık ve örtük içerimleriyle aynı boyuta ilişkin sınarlardan oluşması özelliği. devamı...
 • Geleneksel Sinema: Belirli kurallara, kalıplara bağlı, bunların dışına çıkamayan, genellikle yeniliklere kapalı, kurumlaşmış bir anlayışı yansıtan sinema. devamı...
 • özel Sinema: Kazanç amacı gütmeyen, sinema sanatının tanıtılması, yayılması için çalışan sinema. Tecimsel sinema karşıtı. devamı...
 • özel Sinema: Kazanç amacı gütmeyen, sinema sanatının tanıtılması, yayılması için çalışan sinema. Tecimsel sinema karşıtı. devamı...
 • New York Okulu: Özellikle 1960’tan sonra New York’ta ortaya çıkan, Hollywood’a karşı bir tepki olarak bağımsız sinemacıların oluşturdukları sinema akımı. devamı...

Yaratıcılar Sineması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.