yaratıcılar siyasası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yaratıcılar siyasası kelimesinin manası:

  1. Yalnız yaratıcılar sinemasına önem vermek; bir film yaratıcısının kişiliğini, yaratma işinde en önemli etken görmek; belli bir yaratıcının bütün yapıtlarını, yaratıcı olmayan sinemacının en iyi filmlerine üstün tutmak; yaratıcının, bir sonraki filminin bir öncekine göre sürekli bir gelişme içinde bulunduğunu ileri sürmek biçiminde kendini gösteren sinema eleştirisi tutumu.

yaratıcılar siyasası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları