yardımcı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yardımcı kelimesinin manası:

  1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver
    Örnek: Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı. H. Taner
  2. Yardımı olan (şey, nesne)
    Örnek: Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu. H. Taner

yardımcı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları