Yardımcı Konakçı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yardımcı Konakçı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yardımcı Konakçı" ne demek?

 1. Asalağa yalnızca eğleklik eden ve bir bakıma son konakçıya ulaşmasını sağlayan arahayvan.

Yardımcı Konakçı nedir? İlişkili sözcükler

 • Son Konakçı: Arakonakçısız gelişemeyen asalakların ergin evreyi geçirdiği konakçı; kesin konakçı. Sivrisinek, sıtma asalağınınson konakçısıdır. devamı...
 • Ara Konakçı: Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri. Ara konak. devamı...
 • Konakçı Değiştirme: Asalağın bir konakçıdan bir başka konakçıya geçmesi. Olay daha çok dışasalaklar için söz konusudur. devamı...
 • Konakçı: Toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse. Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay. devamı...
 • Ara Konak: Parazitin içerisinde geliştiği, ancak seksüel olgunluğa ulaşmadığı konak. Asalağın gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konaklardan herhangi biri, aracı, ara hayvan, ara konakçı. devamı...
 • Başkonakçı: Asalağın en iyi geliştiği, dolayısıyla en çok yararlandığı ve yaşamaktan hoşlandığı konakçı. Asalağın en iyi geliştiği, dolayısıyle en çok yararlandığı ve yaşamaktan hoşlandığı konakçı. devamı...
 • Raslansal Konakçı: Kendisine özgü olmayan asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, büyük karaciğer kelebeğininraslansal konakçısıdır.) devamı...
 • Rastlantısal Konakçı: Parazitin asıl konakçısı olmayıp tesadüfen yerleştiğinde yaşamını sürdürebildiği konakçı. devamı...
 • Doğal Konakçı: Kendisine özgü asalakları taşıyan konakçı. (İnsan, sığırtenyasınındoğal konakçısıdır.) devamı...
 • Sağaltıcı: Sağaltma işini yapan kimse veya şey. Asalağı, doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilaç veya işlem. devamı...

Yardımcı Konakçı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.