yargı bağımsızlığı nedir

Yargı Bağımsızlığı

Yargı bağımsızlığı, yargının diğer devlet organlarından ve özel çıkar gruplarından bağımsız olarak karar verme yeteneğidir. Bu, yargının adil ve tarafsız kararlar verebilmesi için gereklidir.

Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün temel ilkelerinden biridir. Hukukun üstünlüğü, yasaların herkes için eşit olarak uygulanması ve hiçbir kimsenin yasaların üzerinde olmaması anlamına gelir. Yargı bağımsızlığı olmadan, hukukun üstünlüğü sağlanamaz.

Yargı bağımsızlığı, çeşitli şekillerde sağlanabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yargıçların atanması ve görevden alınması sürecinin adil ve tarafsız olması
 • Yargıçların maaşlarının ve ödeneklerinin diğer devlet görevlilerinden bağımsız olarak belirlenmesi
 • Yargıçların siyasi faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması
 • Yargıçların özel çıkar gruplarından hediye veya bağış kabul etmesinin yasaklanması

Yargı bağımsızlığı, demokrasinin olmazsa olmaz bir unsurudur. Yargı bağımsızlığı olmadan, adil ve tarafsız kararlar verilemez ve hukukun üstünlüğü sağlanamaz.

Yargı Bağımsızlığının Önemi

Yargı bağımsızlığı, adil ve tarafsız kararlar verilmesi için gereklidir. Yargı bağımlı olduğunda, kararlar siyasi veya ekonomik çıkarlara göre verilebilir. Bu da, adaletin sağlanmasını engeller.

Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün sağlanması için de gereklidir. Hukukun üstünlüğü, yasaların herkes için eşit olarak uygulanması ve hiçbir kimsenin yasaların üzerinde olmaması anlamına gelir. Yargı bağımlı olduğunda, hukukun üstünlüğü sağlanamaz.

Yargı bağımsızlığı, demokrasinin olmazsa olmaz bir unsurudur. Demokrasilerde, yargı diğer devlet organlarından ve özel çıkar gruplarından bağımsız olarak karar verebilmelidir. Bu, adil ve tarafsız kararlar verilmesini ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını sağlar.

Yargı Bağımsızlığını Tehdit Eden Faktörler

Yargı bağımsızlığını tehdit eden birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Siyasi müdahale: Siyasi iktidar, yargı kararlarını etkilemek için çeşitli yollar kullanabilir. Örneğin, yargıçları atayabilir veya görevden alabilir, yargı kararlarını bozabilir veya yargıçlara baskı uygulayabilir.
 • Ekonomik baskı: Ekonomik olarak güçlü olan kişiler veya kuruluşlar, yargı kararlarını etkilemek için çeşitli yollar kullanabilirler. Örneğin, yargıçlara hediye veya bağış verebilirler, yargıçların işlerini tehdit edebilirler veya yargıçların ailelerine zarar verebilirler.
 • Medya baskısı: Medya, yargı kararlarını etkilemek için çeşitli yollar kullanabilir. Örneğin, yargıçları olumsuz şekilde haber yapabilir, yargı kararlarını eleştirebilir veya yargıçlara baskı uygulayabilir.

Yargı Bağımsızlığının Korunması

Yargı bağımsızlığının korunması için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yargıçların atanması ve görevden alınması sürecinin adil ve tarafsız olması: Yargıçlar, siyasi iktidarın etkisinden uzak bir şekilde atanmalı ve görevden alınmalıdır.
 • Yargıçların maaşlarının ve ödeneklerinin diğer devlet görevlilerinden bağımsız olarak belirlenmesi: Yargıçların maaşları ve ödenekleri, siyasi iktidarın etkisinden uzak bir şekilde belirlenmelidir.
 • Yargıçların siyasi faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması: Yargıçlar, siyasi partilere üye olamazlar, siyasi kampanyalarda yer alamazlar ve siyasi açıklamalarda bulunamazlar.
 • Yargıçların özel çıkar gruplarından hediye veya bağış kabul etmesinin yasaklanması: Yargıçlar, özel çıkar gruplarından hediye veya bağış kabul edemezler.

Bu önlemler, yargı bağımsızlığının korunmasına yardımcı olabilir. Ancak, yargı bağımsızlığının korunması için en önemli şey, toplumun yargıya olan güvenidir. Toplum, yargının adil ve tarafsız kararlar verdiğine inanıyorsa, yargı bağımsızlığını korumak daha kolay olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi