Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı" ne demek?

 1. Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması.

Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı nedir? İlişkili sözcükler

 • Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. devamı...
 • Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. devamı...
 • Yargı özeti: Ceza yargılama yöntemine göre duruşma sonunda sanığın yargılılığına, kurtulmasına, duruşmanın durdurulması ya da düşmesine ilişkin yargının bu temel noktaları belirten bölümü. devamı...
 • Duruşma önişleri: Dava dosyası, C. Savcılığından yetkili yargılama yerine geçtikten sonra, yargılık ya da başkanca duruşmaya başlanabilmesi için yapılması, gerekli ve zorunlu olan işlemlerin tümü. devamı...
 • Suç Alışkını: Bir suçtan kesin yargı giydikten sonra, yasanın gösterdiği süre içinde yeniden bir ya da bir kaç suç işleyen kişi. devamı...
 • Yasa Yolları: Yargılıklarca verilip daha kesinleşmemiş bulunan vargılara karşı, yasanın gösterdiği süre içinde üst kattaki yargılıklara başvurma yöntemleri. devamı...
 • Yargıtay Duruşması: Yargılamanın herkese açık olarak, sözlü ve yüz yüze olarak yanların bulunmasıyle sanığın suçlu olup olmadığının saptanması işine ilişkin yargılama aşaması, son duruşma. devamı...
 • Ceza Değerlemesi: Sanığın kişisel durumuna, suçun işlenişindeki koşullara ve yasanın gösterdiği kurallara göre cezanın, yasada belirtilen en aşağı ve en yukarı sınırlar arasında, yargıçça kestirilmesi yetkisi. devamı...
 • Ivedi Karşıtlama: Cezada, yargılama yöntemlerini gösteren yasanın kimi kararlara karşı, benzerlerinden ayrı olarak belirttiği kısa süre içinde karşı çıkma. devamı...
 • Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller: Bk. yargıcın duruşmaya katılamayışı devamı...

Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.