yargının düzeltilmesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yargının düzeltilmesi kelimesinin manası:

  1. Danıştay dava daireleri ile dava daireleri kurulu, yargıtay daireleri ve genel kurulu kararlarının, yasalarında yazılı nedenler olunca bir daha görüşülmesini ve gerekiyorsa düzeltilmesini sağlayan bir yasa yolu.

yargının düzeltilmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları