yarı saydam sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yarı saydam kelimesinin manası:

  1. Işığı geçiren, fakat arkasındaki nesnelerin sınırlarını ve biçimini belirgin olarak göstermeyen.
  2. Işığı dağıtarak geçirdiği için ardındaki nesneleri bulanık gösteren (özdek).
  3. Işığı dağıtarak geçirdiği için ardındaki nesneleri bulanık gösteren (özdek).
  4. Yarı geçirgen, ışınımların bir kısmını geçiren madde.

yarı saydam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları