yarım kanatlılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yarım kanatlılar kelimesinin manası:

  1. Böcekler sınıfından, ön kanatları dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş, son bölümleri ve art kanatları zar durumda olan tahtakurusu, bit, su biti, su akrebi, fidan biti, cırcır böceği, kırmız böceği gibi böcekleri içine alan bir alt takım.
  2. (Yun. hemi: yarım; pteryx: kanat) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu sertleşmiş, son tarafları zar hâlinde, art kanatları da zar biçiminde, nimf ve erginlerinde integümentte genel olarak çok pis kokan bezler bulunan, çoğu karada, bazısı suda yaşayan, kan ve bitki öz suyu emerek beslenen bir alt takım. Süne (Eurygaster integriceps), kımıl (Aelia rostrata), tahtakurusu (Cimex lectularius), su akrebi (Nepa cinerea) iyi bilinen türleridir. Hemiptera.
  3. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt şubesinin, böcekler (Insecta) sınıfının, çoğu karada bazısı suda yaşayan bir takımı.

yarım kanatlılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları