Yarım Kordalılar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yarım Kordalılar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yarım Kordalılar" ne demek?

 1. (Yun. hemi: yarım; chorda: iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) fîlumunun bir alt fîlumu ya da bir sınıfı olarak düşünülen, solucan biçiminde, hortum içine rastlayan yutak duvarının ön tarafından bir sırt ipliği çıkıntısı bulunan, Balanoglossus cinsi iyi bilinen hayvanlar. Hemichordata.

Yarım Kordalılar nedir? İlişkili sözcükler

 • Yarımkordalılar: (Hemichordata), (Yun. hemisys = yarım, Lât. chorda = iplik), Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) filumunun bir alt- filumu ya da bir sınıfı olarak düşünülen bu hayvanlar kurt biçiminde olup hortum içine rastlıyan yutak duvarının ön tarafından bir sırt ipliği çıkıntısına sahiptirler. Balanoglossus (Balanoglossus) cinsi iyi bilinir (bk.). devamı...
 • Ilkel Kordalılar: (Yun. protos: ilkel; khorde: iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) alt filumuna giren, hayatlarının bir evresinde de olsa kordalı özelliklerini taşıyan, yarım kordalılar (Hemichordata), gömlekliler (Tunicata) ve kafatassızlar (Acrania) olmak üzere üç sınıfı bulunan küçük bir grup. devamı...
 • Kordalılar: Sölomları iyi gelişmiş çok hücreli hayvanlar topluluğu. Çok hücrelilerin (Metazoa), ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumundan, iki yanlı bakışımlı, sölomları iyi gelişmiş, hayatları boyunca ya da hayatlarının bir evresi boyunca bir sırt devamı...
 • Kamçılılar: Bir hücreli hayvanların, önlerinde hareketi sağlayan bir veya dört tane kamçı biçiminde duyargası bulunan, uzunlamasına ikiye bölünerek çoğalan bir sınıfı. (Yun. mastix: kamçı; pherein: taşımak) Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, devamı...
 • Türbelarlar: İlkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfından, yaprak biçiminde olan vücutları yumuşak ve kirpikli derili, ağızları karın bölgesinde bulunan, etçil, gözleri, dokunaçları ve statosistleri bulunan, deniz, tatlı su ve nemli yerlerde yaşayan, plânarya (Planaria) cinsi iyi bilinen bir takım. devamı...
 • Ekliceler: Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, kordalılar (Chordata) alt filumunun, gömlekliler (Tunicata) dalından, daima bir kuyruk ekleri bulunan, 5 mm kadar uzunlukta türleri olan, eklice (Appendicularia) cinsi iyi bilinen bir sınıf. devamı...
 • Baştankaragiller: Omurgalı hayvanların ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımından, ufak yapılı, zayıf gagalı, 100 kadar türü bulunan, büyük devamı...
 • Fenestra Vestibuli: Oval delik. Cavum tympani’nin orta duvarında nazo-mediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik. Cavum tympani’nin orta duvarında nazo-mediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis devamı...
 • Mannan Oligosakkarit: Saccharomyces cerevisae adlı mayanın hücre duvarından üretilen, genç hayvanların bağırsaklarında patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu sınırlayan, bu yolla hayvanları hastalıklara karşı koruyan, yemlerde prebiyotik katkı maddesi olarak kullanılan madde, MOS. devamı...
 • Histonlar: Bütün ökaryotik hücre çekirdeğinde, kromatinlerde DNA çift ipliği ile beraber nükleozomların yapısına giren, H1, H2A, H2B, H3, H4 ve H5 tipleri bilinen bazik bir protein grubu; bazı prokaryotlarda da bulunan histon benzeri proteinler. devamı...

Yarım Kordalılar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.