yarımada

  1. Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları denizle çevrili kara parçası.

  2. Anakara ile bağlantı kurduğu kıstak yöresi dışında, üç yanından denizle çevrilmiş kara parçası.


Yayımlandı

kategorisi