Yarısıralayıcı ölçek ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yarısıralayıcı ölçek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yarısıralayıcı ölçek" ne demek?

 1. Ölçüye vurulan birimleri adlayıcı bölütlere ayırmakla kalmayıp bu bölütler arasında bir dizil ayrımı yaparak sıralayıcı ölçümde bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, sıralayıcı ölçek.

Yarısıralayıcı ölçek nedir? İlişkili sözcükler

 • Aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. devamı...
 • ölçüm Düzeyleri: Sayı dizgesinin özelliklerinden içerdiklerinin türü ve sayısına göre ölçme aracı ve ölçümler arasında beliren ayrımlar. Buna göre, sayı dizgesinin tüm özelliklerini içeren oransal ölçüm, eşit aralık ve sıra özelliklerini içeren aralıklı ölçüm, salt sıra özelliğini içeren sıralayıcı ölçüm, hiçbirini içermeyense bölütleyici (adlayıcı) ölçümdür, bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, sıralayıcı ölçek, sayı dizgesinin özellikleri. devamı...
 • Sıralayıcı ölçek: Nesneleri ölçülmekte olan özellik bakımından bir sıra düzenine sokan ve bu özelliğin çeşitli dizillerine uygun biçimde sayısal değerler verebilen ölçek bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri. devamı...
 • Bölüt Değişimi: (nitelik denetimi) Bölütlerle yapılan üretim ya da inceleme sonunda bölütler içinde ya da bölütler arasında görülen değişim. devamı...
 • Karşılıklı Dışarlama: Bir adlayıcı ya da bölütleyici ölçümde bölüt ya da kesimlerin karşılıklı olarak birbirini dışarda bırakması ya da ölçüye vurulan birimlerin ancak bir bölüt ya da kesimde yer alması, bkz. adlayıcı ölçek. devamı...
 • Bölütleme: Gözlem birimlerini ya da öğe ve nesneleri belli ölçütlere ya da ayırıcı özelliklere göre bölütlere ayırma. devamı...
 • Sıralayıcı ölçümlü Veriler: Nitel özellikler arasında mantıksal ilişkiler nedeniyle büyüklük, küçüklük, eşitlik sıralamalarının yapılabildiği ve sınıf adlarının da bu sıra düzeniyle belirlendiği ölçümler. devamı...
 • çapraz Ilişkiler: Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış diziler arasındaki ilişkiler. devamı...
 • Geçişlilik Kuralı: Bir ölçme aracıyla ölçülmüş nesneler arasında bir sıra düzeninin kurulması için önkoşul olan ve “A, B’den büyük ve B, C’den büyükse A, C’den büyük olmalıdır” biçiminde dile getirilen kural, bkz. sıralayıcı ölçek. devamı...
 • Onamlı Ilişki: Bireyler arasında bir kurallar dizgesine dayalı ya da örgütler aracılığıyla kurulan düzgülü ilişki. devamı...

Yarısıralayıcı ölçek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.