Yasa Koyucu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yasa Koyucu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yasa Koyucu" ne demek?

 1. Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun.

Yasa Koyucu nedir? İlişkili sözcükler

 • Kanun Koyucu: Yasa koyucu Örnek: Anayasa Mahkemesi … kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Anayasa devamı...
 • Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devamı...
 • Yasa Teklifi: Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, yasa önerisi, kanun teklifi. devamı...
 • Legislation: Kanun yapma, yasama Yasa, kanunlar. devamı...
 • Koyucu: Koyma özelliği olan kimse. devamı...
 • Yasa Tasarısı: Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devamı...
 • Yasa Tasarısı: Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devamı...
 • Yapıt Hakkı Yasası: Yapıt haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasa (ülkemizde uygulanan yasanın adı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur). Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkasınca izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılmasını önleyen devamı...
 • Clayton Yasası: Piyasadaki toplam malın büyük bir bölümünü üreten tekellerin gelişmesini denetim altında tutmak ve piyasaya giriş engellerini büyük ölçüde azaltmak amacıyla 1914 yılında çıkarılan ve Sherman yasasını yumuşatan antitröst yasası. krş. Sherman yasası, antitröst politikası devamı...
 • Geleneksel Yasa: Geleneklerin zorlanması karşısında halk tepkisinin oluşacağına ilişkin yasa. bk. gelenek, krş. göreneksel yasa. devamı...

Yasa Koyucu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.