Yasa Yolları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yasa Yolları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yasa Yolları" ne demek?

 1. Yargılıklarca verilip daha kesinleşmemiş bulunan vargılara karşı, yasanın gösterdiği süre içinde üst kattaki yargılıklara başvurma yöntemleri.

Yasa Yolları nedir? İlişkili sözcükler

 • Suç Alışkını: Bir suçtan kesin yargı giydikten sonra, yasanın gösterdiği süre içinde yeniden bir ya da bir kaç suç işleyen kişi. devamı...
 • Olumsuz Etki: Yargıtayca incelenmeden kesinleşen yargılara karşı verilen yazılı buyruk üzerine yargıtay, yargılıya daha çok ceza verilmesi gerekirken az verilmiş olduğu gerekçesiyle ve ancak yasaya aykırı olması nedeninden dolayı yargıyı bozarsa, bu bozmanın, yargılının cezasının artması biçiminde bir sonuç ortaya koymaması. devamı...
 • Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. devamı...
 • Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. devamı...
 • Yargıcın Duruşmaya Katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. devamı...
 • Kendiliğinden Görev Kararı: Yargıç ya da yargılığın, duruşmanın her aşamasında, davayı görmenin kendi görevi içinde olup olmadığına ilişkin ve kendiliğinden verebildiği vargı. devamı...
 • Ceza Değerlemesi: Sanığın kişisel durumuna, suçun işlenişindeki koşullara ve yasanın gösterdiği kurallara göre cezanın, yasada belirtilen en aşağı ve en yukarı sınırlar arasında, yargıçça kestirilmesi yetkisi. devamı...
 • Olumsuz Durum: Bir yasanın, özdeş başçığında yer alan sınır içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi amacıyle yargılamanın yenilenmesi. devamı...
 • Olumsuz Durum: Bir yasanın, özdeş başçığında yer alan sınır içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi amacıyle yargılamanın yenilenmesi. devamı...
 • Ivedi Karşıtlama: Cezada, yargılama yöntemlerini gösteren yasanın kimi kararlara karşı, benzerlerinden ayrı olarak belirttiği kısa süre içinde karşı çıkma. devamı...

Yasa Yolları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.