yasama sorumsuzluğu nedir

Yasama Sorumsuzluğu

Yasama sorumsuzluğu, yasama organının eylemlerinden dolayı yargısal veya idari incelemeye tabi olmamasıdır. Bu, yasama organının kendi iç işleyişini düzenleme ve yasalar çıkarma yetkisine sahip olduğu anlamına gelir. Yasama sorumsuzluğu, yasama organının diğer devlet organlarından bağımsızlığını ve özerkliğini korumak için önemlidir.

Yasama sorumsuzluğu ilkesi, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 1688’deki Şanlı Devrim’den sonra, Parlamento, kralın yetkilerini sınırlamak için bir dizi yasa çıkardı. Bu yasalar arasında, Parlamento üyelerinin eylemlerinden dolayı yargısal veya idari incelemeye tabi olmaması hükmü de yer alıyordu.

Yasama sorumsuzluğu ilkesi, daha sonra diğer ülkeler tarafından da benimsenmiştir. Günümüzde, çoğu ülkenin anayasasında, yasama organının eylemlerinden dolayı yargısal veya idari incelemeye tabi olmaması hükmü yer almaktadır.

Yasama sorumsuzluğu ilkesi, yasama organının diğer devlet organlarından bağımsızlığını ve özerkliğini korumak için önemlidir. Bu ilke sayesinde, yasama organı, diğer devlet organlarının baskısı olmadan yasalar çıkarabilir ve kendi iç işleyişini düzenleyebilir.

Ancak, yasama sorumsuzluğu ilkesi, aynı zamanda, yasama organının hesap verebilirliğini de sınırlamaktadır. Yasama organı, eylemlerinden dolayı yargısal veya idari incelemeye tabi olmadığı için, hatalarından dolayı hesap vermek zorunda değildir. Bu durum, yasama organının keyfi kararlar almasına ve halkın çıkarlarını gözetmemesine yol açabilir.

Bu nedenle, yasama sorumsuzluğu ilkesi, dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Yasama organı, eylemlerinden dolayı yargısal veya idari incelemeye tabi olmaması nedeniyle, hatalarından dolayı hesap vermek zorunda değildir. Ancak, yasama organı, halkın çıkarlarını gözetmek ve keyfi kararlar almaktan kaçınmak zorundadır.

Yasama Sorumsuzluğunun Avantajları

  • Yasama organının bağımsızlığını ve özerkliğini korur.
  • Yasama organının diğer devlet organlarının baskısı olmadan yasalar çıkarmasını sağlar.
  • Yasama organının kendi iç işleyişini düzenlemesini sağlar.

Yasama Sorumsuzluğunun Dezavantajları

  • Yasama organının hesap verebilirliğini sınırlar.
  • Yasama organının hatalarından dolayı hesap vermek zorunda olmamasına yol açabilir.
  • Yasama organının keyfi kararlar almasına ve halkın çıkarlarını gözetmemesine yol açabilir.

Sonuç

Yasama sorumsuzluğu ilkesi, yasama organının diğer devlet organlarından bağımsızlığını ve özerkliğini korumak için önemlidir. Ancak, bu ilke, aynı zamanda, yasama organının hesap verebilirliğini de sınırlamaktadır. Bu nedenle, yasama sorumsuzluğu ilkesi, dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi