yassı solungaçlılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yassı solungaçlılar kelimesinin manası:

  1. Midye, deniztarağı gibi kavkıları iki çenekli ve çoğu yenilen yumuşakçalar sınıfı.
  2. (Yun. brangchia: solungaç) Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, yumuşakçalar (Mollusca) dalından, yassı, iki yanlı bakışımlı, manto denen bir örtü içinde bulunan ve bu örtünün salgıladığı iki parçalı kabuğun art uçlan hayvanın sırt tarafında bağlı olan, bariz bir başları bulunmayan, karın bölgesinde kaslı bir ayak bulunabilen, yanlarda safiha biçiminde iki solungaç bulunan, ayrı eşeyli ya da er dişi, çoğu denizlerde, bazısı tatlı sularda yaşayan türleri için alan bir sınıf. Midye (Mytilus), ırmak midyesi (Unio), göl midyesi (Anadonta), tarak (Pecten), istiridye (Ostrea), üç köşeli midye (Dreissensia), ırmak inci midyesi (Margaritana margaritifera), deniz inci midyesi (Meleagrina margaritifera), iyi bilinen tür ve cinsleridir. Midyeler.
  3. Yumuşakçalar (Mollusca) filumundan, yassı, iki yanlı bakışımlı, manto denen bir örtü içinde bulunan ve bu örtünün salgıladığı iki parçalı kabuğun arka uçları hayvanın sırt tarafında bağlı olan, bariz bir başları bulunmayan, karın bölgesinde kaslı bir ayak bulunabilen, yanlarda plaka biçiminde iki solungaç bulunan, çoğu denizlerde bazısı tatlı sularda yaşayan türleri içine alan bir sınıf.

yassı solungaçlılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları