yassısolungaçlılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yassısolungaçlılar kelimesinin manası:

  1. Midye, deniztarağı gibi kavkıları ikiçenekli ve çoğu yenilen yumuşakçalar sınıfı.
  2. Yapıları çoğunlukla bakışık, kavkıları iki yan parçaya ayrılmış yumuşakçalar sınıfı.

yassısolungaçlılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları