Yatak Tahtakuruları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yatak Tahtakuruları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yatak Tahtakuruları" ne demek?

 1. Duyargaları dört eklemli, vücutları yuvarlakça ve yassı, kanatları körelmiş tahtakuruları familyası.

Yatak Tahtakuruları nedir? İlişkili sözcükler

 • Tahtakurusu: Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 mm, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti (Cimex lectularius) Örnek: Tahtakurusu yüzünden çok defa kompartımanlarda uyunmazdı. F. R. Atay Böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, yarım kanatlılar (Hemiptera) alt takımından, 3-5 mm kadar uzunlukta, yassı vücutlu, kanatları körelmiş, geceleri insan kanı devamı...
 • Avcı Tahtakuruları: Kanatlı, gözleri fırlak, sivri başlı, duyargaları uzun tahtakurularını içine alan hortumlu böcekler familyası. devamı...
 • Tepegözler: Birçok türü, önemli solucan türlerine ara konakçılık eden, duyargaları tek kollu, beşinci çift ayakları körelmiş kabuklular familyası. Birçok türü, insan sağlığı yönünden önemli solucan çeşitlerine arakonakçılık eden, duyargaları tek kollu, devamı...
 • Yaprakbitleri: Duyargaları ve hortumları eklemli, bir milimetre boyunda, yumuşak vücutlu eşkanatlılar familyası. Duyargaları 3-7, hortumları 3 eklemli, bir milimetre boyunda, yumuşak vücutlu eşkanatlılar familyası. (Bitki sağlığı yönünden büyük önem taşırlar.) devamı...
 • Yaprak Bitleri: Duyargaları ve hortumları eklemli, 1 mm boyunda, yumuşak vücutlu eş kanatlılar familyası. devamı...
 • Taşemengiller: Taşemenleri içine alan, yuvarlak ağızlı omurgalı hayvanlar familyası. (Yun. petros: taş; mysauo: emmek) Omurgalı hayvanların, yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıfından, başlarının iki yanlarında yedişer tane solungaç deliği bulunan, vücutları solucan biçiminde, devamı...
 • Balçık Balığıgiller: (Yun. lepidotos: pulsu; seiren: siren) Balıklar (Pisces) sınıfının, akciğerli balıklar (Dipnoi) takımının, çift akciğerliler (Dipneumona) alt takımından, solungaçları körelmiş, vücutları yılan biçiminde türleri olan bir familya. Akciğerli balıklar (Dipnoi) alt devamı...
 • çulluk Sinekleri: Başları küçük, hortumları küt, duyargaları kısa, ayakları ince, sokuşları ağrılı, kanatları büyük ve geniş, kan emici sinekler familyası. devamı...
 • Yılansı Balıkgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, vücutları uzun ve yandan basık, karın yüzgeçleri körelmiş, küçük boylu, etçil, Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaşayan türlere sahip bir familya. devamı...
 • Karaböcekler: Genellikle son kanatları körelmiş, kınkanatları kaynaşmış, karanlık sever, pis kokulu böcekler familyası. devamı...

Yatak Tahtakuruları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.