Yatan ölmez, Yeten ölür ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yatan ölmez, Yeten ölür" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yatan ölmez, Yeten ölür" ne demek?

 1. Hasta olan eceli gelmemişse ölmez; sapasağlam biri de eceli gelmişse sağlıklıyken ölüverir.

Yatan ölmez, Yeten ölür nedir? İlişkili sözcükler

 • Yatan ölmez, Eceli Yeten ölür: Hasta olan eceli gelmemişse ölmez; sapasağlam biri de eceli gelmişse sağlıklıyken ölüverir. devamı...
 • Kırk Yıl Kıran Olmuş, Eceli Gelen ölmüş: Salgın ve öldürücü hastalık da olsa eceli gelmeyen ölmez. devamı...
 • Eylemde Karşıt Görünüm: Emir kipi dışındaki isteme kiplerinin, hikâye veya rivayet birleşik zamanlarından biriyle kullanılmasından doğan bazı durumlarda, olumlu çekimlerin olumsuz, olumsuz çekimlerin olumlu kavramlar vermesi. Dilek kipinin hikâyesinde: Gelseydi (gelmedi) , gelmeseydi (geldi) ; istek kipinin hikâyesinde: Geleydi (gelmedi) , gelmeyeydi (geldi) ; gereklik kipinin hikâyesinde: Gelmeliydi (gelmedi) , gelmemeliydi (geldi) ; dilek kipinin rivayetinde: Gelseymiş (gelmemiş) devamı...
 • ölmez: Ölümsüz, kalıcı olan Örnek: Her kim ki olursa bu sırra mazhar / Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Âşık Veysel Çok dayanıklı, kolay eskimeyen. devamı...
 • çekimli Eylem: (Derleme.. çekimli fiil, esas fiil, tükel fiil) Bir yargı bildiren ve zaman kavramıyle birlikte kişi kavramı veren eylem: 1. K.T.geldim(gel-di-m) 2. K.T.geldin(gel-di-n) 3. K.T.geldi(get-di) 1. K.Ç.geldik(gel-di-k) 2. K.Ç.geldiniz(gel-di-n-iz) 3. K.Ç.geldiler(gel-di-ler) 1. K.T.hastayım(hasta-y-ım) 2. K.T.hastasın(hastasın) 3. K.T.hasta, hasadır (hasta-dır) 1. K.Ç.hastayız(hasta-y-iz) 2. K.Ç.hastasınız(hasta-sın-ız) 3. K.Ç.hastalar, hastadırlar (hasta-dır-lar) vb. devamı...
 • Walleyed: Gri korneali gözlü ŞŸAşŸI, şŸaşŸılık hastası, dışŸ şŸaşŸılık hastası, gözleri veya bir gözü dışŸa doğŸru olan kimse (Gözbilimi); şŸaşŸılık nedeniyle göz akı büyümüşŸ olan; gözünün irisi çevresinde beyazımsı bir halka devamı...
 • önlüklü: Önlük giymiş olan Örnek: Şimdi odada biri kadın, öbürü erkek iki kişi var, ikisi de beyaz önlüklü, hasta bakıcı veya doktor. R. H. Karay devamı...
 • Apropos: Of veya to ile vaktinde olan, yerinde olan, uygun, münasip Bu münasebetle, sırası gelmişken (söz veya fikir). devamı...
 • Parazoa: (Yun. para: öteki; zoon: hayvan) Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminden, vücutlarında henüz gerçek doku ve organları meydana gelmemiş olan, hayatî olayları az çok değişik hücrelerle yapılan, süngerler (Porifera) filumu olan bir bölüm. devamı...
 • Belirsiz Geçmiş Kipi: (Derleme.. nakli mazi, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. Türkçede bu kip -miş ekiyle kurulur: 1. K. T. gelmişim (gel-miş-im) , almışım, olmuşum, gülmüşüm. 2. K. T. gelmişsin (gel-miş-sin) , almışsın, olmuşsun, gülmüşsün. 3. K. T. gelmiş devamı...

Yatan ölmez, Yeten ölür ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.