Yavru Zarı Bağlantılarının Yetersiz Involüsyonu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yavru Zarı Bağlantılarının Yetersiz Involüsyonu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yavru Zarı Bağlantılarının Yetersiz Involüsyonu" ne demek?

 1. Köpeklerde, doğum sonrası dönemde, yavru zarlarının döl yatağına bağlandığı alanlarda, döl yatağının küçülmesinde ve eski normal görünümüne ulaşmasındaki yetersizlik.

Yavru Zarı Bağlantılarının Yetersiz Involüsyonu nedir? İlişkili sözcükler

 • Adventisyal Plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. devamı...
 • Adventisyal Plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. devamı...
 • Coxiellaenfeksiyonu: Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır. devamı...
 • Yavru Zarlarında Metaplastik Kemikleşme: Yavru zarlarındaki hücre metaplazisinden kaynaklanan çekirdekli osteoklastik tipte hücreler içeren, genellikle domuzlarda görülen kemikleşme. devamı...
 • Androjen Duyarsızlığı: İnsan, fare, sıçan, kedi, sığır ve atlarda görülen, hücre içi androjen almaçlarındaki yetersizlik nedeniyle oluşan, normal dişi yapısında bir dış görünüm var olmasına rağmen, döl yatağı, rahim boynuzu ve yumurta yollarının biçimlenmemiş olması ve testisin karın boşluğunda bulunmasıyla belirgin kalıtsal bozukluk, testiküler dişileşme, testiküler dişileşme sendromu. devamı...
 • Aspergillozis: İnsan ve hayvanlarda, özellikle bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda ve uzun süreli antibiyotik tedavisinden sonra oluşan, Aspergillus türlerinin, deri, akciğer, göz, burun sinüsleri, akciğer, kemik, yavru zarlarında ve beyin zarlarında oluşturduğu granülomlu yangıyla belirgin mantar enfeksiyonu, aspergillomikozis. devamı...
 • Hematik Mumifikasyon: Sığırlarda görülen fetal mumyalaşma biçimi. Bu tip mumifikasyonlarda yavru zarları kurur, karunküller invole olur, döl yatağıyla koryon arasında kandan kaynaklanan kahverengi-kırmızı çikolata kıvamında akıntı bulunur. devamı...
 • Kısrakların Viral Yavru Atması: Herpes virüs type 1 (EHV1) ve Equine viral arteritis (EVA) etkenlerinin oluşturduğu yavru atmalar. EHV1 gebeliğin son dört ayında yavru atmaya neden olur. EVA’da ise hastalığın klinik belirtilerinin görülmesinden birkaç gün sonra yavru atmalar görülür. devamı...
 • Doğum Sonrası Tetanos: Kısrak ve inekler başta olmak üzere birçok hayvan türünde doğum yaralanmaları, metritis, yavru zarlarının atılmaması, döl yatağının çıkması gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tetanos, puerperal tetanos. devamı...
 • Ikincil Ketozis: Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis. devamı...

Yavru Zarı Bağlantılarının Yetersiz Involüsyonu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.