Yayınevi Dizisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yayınevi Dizisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yayınevi Dizisi" ne demek?

 1. Yayınevlerinin, belirli konular ya da türler için aynı biçimi taşıyan ve sırasıyle numaralanan dizilerinden her biri.

Yayınevi Dizisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Yayınevi Kataloğu: Yayınevlerinin çıkarttıkları kitabı tanıtmak amacıyle düzenledikleri katalog. devamı...
 • Ayrılı Zamirler: Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o…). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi…). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi…). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, devamı...
 • Yansıra: Bir dizeyi oluşturan yatay öğe dizilerinden her biri. devamı...
 • Diksira: Dizeyi oluşturan dikey öğe dizilerinden her biri. devamı...
 • Belirtim Dizelgesi: Bir soru çizinliği yada ölçekte soru ya da sınarı izleyen ve yanıtlayıcıdan her biri için görüş belirtmesi istenen yanıt dizilerinden oluşmuş dizelge. devamı...
 • Bağlantılı Sınıflama: Konuların sıralanmasında genel konuların ve bunlarla ilişkili olan alt konuların, birbirine olan bağlantısı içinde ele alınması ve sınıflanması. devamı...
 • Yayınevi: Dergi, kitap vb.ni yayımlayan veya satan kuruluş. Kitap, dergi gibi okunacak şeyleri basıp dağıtan yer. devamı...
 • Inceleme Konusu: Delilin işleme tabi tutulacağı kriminal inceleme konularından her biri. devamı...
 • özetçe Dergisi öz Dergisi: Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın. devamı...
 • Belli Başlı: Belirli, muayyen Örnek: Dilimiz de mizah gazetelerinin belli başlı alay konuları arasında idi. F. R. Atay Önemli devamı...

Yayınevi Dizisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.