yayla anlamı

Yayla: Dağların Yüksek ve Verimli Meraları

İngilizce Anlamı: Plateau

Türkçe Anlamı: Yayla

Giriş

Yaylalar, dağların yüksek kesimlerinde bulunan, geniş, düz veya hafif eğimli alanlardır. Genellikle ağaçsızdırlar ve zengin bitki örtüsüyle kaplıdırlar. Yaylalar, hayvancılık ve tarım için önemli alanlardır ve ayrıca rekreasyonel faaliyetler için popüler yerlerdir.

Yaylaların Oluşumu

Yaylalar, çeşitli jeolojik süreçler sonucu oluşur. En yaygın oluşum mekanizması, bir dağ sırasının yükselmesi ve ardından buzul erozyonuna maruz kalmasıdır. Buzul erozyonu, dağın tepesini ve yamaçlarını aşındırarak geniş, düz bir alan bırakır.

Diğer yayla oluşum mekanizmaları arasında şunlar yer alır:

 • Volkanik aktivite: Volkanik patlamalar, büyük miktarlarda lav ve kül püskürtebilir ve bu da yayla benzeri yapılar oluşturabilir.
 • Tektonik hareketler: Tektonik plakaların hareketi, dağları yükseltebilir ve yaylalar oluşturabilir.
 • Deniz seviyesindeki değişiklikler: Deniz seviyesindeki düşüşler, kıyı şeridini ortaya çıkarabilir ve yayla benzeri alanlar oluşturabilir.

Yaylaların Özellikleri

Yaylalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir:

 • Yükseklik: Yaylalar genellikle deniz seviyesinden 1.000 metreden daha yüksektir.
 • Düzlük: Yaylalar genellikle düz veya hafif eğimlidir.
 • Ağaçsızlık: Yaylalar genellikle ağaçsızdır, ancak çalılar ve otlar gibi diğer bitki örtüsü türlerine ev sahipliği yapabilirler.
 • Zengin bitki örtüsü: Yaylalar, hayvanlar için besin sağlayan zengin bitki örtüsüyle kaplıdır.
 • Serin iklim: Yaylalar, çevreleyen dağlardan daha serin bir iklime sahiptir.

Yaylaların Önemi

Yaylalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi önemli role sahiptir:

 • Hayvancılık: Yaylalar, koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlar için mükemmel otlak alanları sağlar.
 • Tarım: Yaylalar, patates, arpa ve buğday gibi mahsullerin yetiştirilmesi için kullanılabilir.
 • Rekreasyon: Yaylalar, yürüyüş, kampçılık ve kuş gözlemciliği gibi rekreasyonel faaliyetler için popüler yerlerdir.
 • Su kaynakları: Yaylalar, nehirler ve göller için önemli su kaynaklarıdır.

Türkiye’deki Yaylalar

Türkiye, dünyanın en büyük yayla alanlarından birine sahiptir. Ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde çok sayıda yayla bulunmaktadır. En ünlü yaylalardan bazıları şunlardır:

 • Erzurum Yaylası: Türkiye’nin en büyük yaylasıdır ve 15.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar.
 • Van Yaylası: Türkiye’nin ikinci büyük yaylasıdır ve 10.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar.
 • Hakkari Yaylası: Türkiye’nin en yüksek yaylasıdır ve deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksektir.

Sonuç

Yaylalar, dağların yüksek kesimlerinde bulunan, geniş, düz veya hafif eğimli alanlardır. Zengin bitki örtüsüyle kaplıdırlar ve hayvancılık, tarım ve rekreasyon için önemli alanlardır. Türkiye, dünyanın en büyük yayla alanlarından birine sahiptir ve bu yaylalar ülkenin ekonomisi ve kültürü için hayati önem taşımaktadır.


Yayımlandı

kategorisi