yazar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yazar kelimesinin manası:

  1. Yazma özelliği olan şey.
  2. Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif.
  3. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.
  4. Televizyonun herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.)yazarlık yapan kimse; televizyonyazarı.
  5. Sinemanın herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.)yazarlık yapan kimse; sinemayazarı. TV
  6. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi.
  7. Yazın, bilim ya da sanat alanında yapıt veren kimse.

yazar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları