yazman

  1. Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter.

  2. Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter.

  3. Bir filmin çevrilişi ya da bir televizyon izlencesinin hazırlanışı sırasında, çalışmalarla ilgili bütün bilgileri hazırlayan, gerekli notları tutan, çevirimlerle ilgili yazanakları düzenleyen kimse.


Yayımlandı

kategorisi