yedek astsubay nedir

Yedek Astsubay Nedir?

Yedek astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görev yapan ve aktif görev süresi sona erdikten sonra yedek statüye geçen astsubaylara verilen unvandır. Yedek astsubaylar, TSK’nın ihtiyaç duyması halinde tekrar aktif göreve çağrılabilirler.

Yedek Astsubayların Görevleri

Yedek astsubaylar, aktif görevde oldukları süre boyunca TSK’nın çeşitli birimlerinde görev yaparlar. Bu görevler arasında şunlar yer alır:

 • Birlik komutanlığı
 • Eğitim ve öğretim
 • Lojistik destek
 • Teknik bakım ve onarım
 • İstihbarat ve güvenlik
 • Muharebe operasyonları

Yedek Astsubayların Eğitimi

Yedek astsubaylar, TSK’ya katılmadan önce temel askerlik eğitimi alırlar. Bu eğitim, temel askeri beceriler ve bilgilerinin yanı sıra TSK’nın örgüt yapısı ve işleyişi hakkında bilgi içerir.

Temel askerlik eğitimini tamamlayan yedek astsubaylar, daha sonra uzmanlık eğitimi alırlar. Bu eğitim, yedek astsubayların görev yapacakları alana göre belirlenir. Örneğin, birlik komutanlığı görevi yapacak yedek astsubaylar, liderlik ve yönetim eğitimi alırken, eğitim ve öğretim görevi yapacak yedek astsubaylar, eğitim yöntemleri ve teknikleri eğitimi alırlar.

Yedek Astsubayların Terfisi

Yedek astsubaylar, aktif görevde oldukları süre boyunca terfi edebilirler. Terfi, yedek astsubayların görevdeki performansına, kıdemine ve eğitim durumuna göre belirlenir.

Yedek astsubaylar, aktif görev süresi sona erdikten sonra da terfi edebilirler. Ancak, bu terfiler ancak yedek astsubayların tekrar aktif göreve çağrılması halinde geçerli olur.

Yedek Astsubayların Maaşı

Yedek astsubayların maaşı, aktif görevdeki astsubayların maaşı ile aynıdır. Yedek astsubayların maaşı, rütbesine, kıdemine ve görev yaptığı yere göre belirlenir.

Yedek Astsubayların Sosyal Hakları

Yedek astsubaylar, aktif görevdeki astsubaylarla aynı sosyal haklara sahiptir. Bu haklar arasında şunlar yer alır:

 • Sağlık hizmeti
 • Eğitim yardımı
 • Lojman hakkı
 • Yemek yardımı
 • Ulaşım yardımı
 • Emeklilik hakkı

Yedek Astsubayların Önemi

Yedek astsubaylar, TSK’nın önemli bir parçasıdır. Yedek astsubaylar, aktif görevdeki astsubayların sayısının yetersiz kalması halinde TSK’nın ihtiyaç duyduğu personeli sağlarlar. Ayrıca, yedek astsubaylar, TSK’nın deneyimli ve eğitimli personel ihtiyacını karşılarlar.

Yedek Astsubayların Tarihçesi

Yedek astsubaylık sistemi, ilk olarak 1927 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistem, 1961 yılında çıkarılan 293 sayılı Yedek Subay ve Astsubay Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.

Yedek astsubaylık sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu personeli sağlamak ve deneyimli ve eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi