yedek parça sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yedek parça kelimesinin manası:

  1. Bir makinenin işlemez duruma gelen bölümünün yerine konacak yeni parça.
  2. Bir taşıtın bozulan ya da aksayan parçalarını değiştirmek için kullanılan parça.

yedek parça ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları