Yedinci Sanat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yedinci Sanat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yedinci Sanat" ne demek?

 1. Sinema.

 2. İtalyan asıllı Fransız eleştirmeni Canudo’nun güzel sanatların geleneksel altı dalına kattığı sinema sanatını anlatmak için kullandığı deyim; sinema sanatı.

Yedinci Sanat nedir? İlişkili sözcükler

 • Gelenekçi Sanat: (Resim, Heykel, Mimarlık) Geleneksel görüş ve tekniklere bağlı sanat. devamı...
 • Halk El Sanatı: Halk kültüründe yetenekli kişilerin uğraşısı olan ve ince el işçiliği isteyen geleneksel sanat türü. devamı...
 • Sinema Sanat Ve Bilimleri Akademisi: (Akademi) Sinem. ABD’de sinemanın uygulayım ve sanat alanında gelişmesini sağlamak amacıyla 1927 haziranında sinema işleyiminin ileri gelenlerince oluşturulan kuruluş. devamı...
 • El Sanatı: İnce el uzluğu isteyen ve ancak bu konuda yetişmiş yetenekli kişilerin uğraşısı olan sanat türü. bk. sanat. krş. halk sanatı. devamı...
 • Topografik Sanat: doğada büyük boyutlu topografik değişiklikler yaparak yapıtlar oluşturmaya yönelen sanat dalı. topografik sanatçılar, genellikle inşaat makineleri kullanarak, yapay yeryüzü şekilleri yaratmaya çalışırlar. 1960’larda beliren topografik sanat, özellikle abd’de izleyiciler bulmuştur. devamı...
 • Sanat Felsefesi: Sanatın, sanat yaratmalarının ve sanat beğenilerinin özü ve anlamını konu olarak alan felsefe dalı. Estetik’ten ayrılığı: Estetik dışındaki etkenleri ve bağlamları da (dinsel, ahlâksal, toplumsal) göz önüne aldığından, estetikten daha geniş, ama öte yandan doğadaki güzeli değil de, yalnızca sanat yapısı güzeli konu olarak aldığından ondan daha dardır, bk. estetik devamı...
 • Helenistik Sanat: (Resim, Heykel, Mimarlık) Büyük İskender’in Önasya’yı ele geçirmesinden Romalıların Ortadoğuda egemen oluşuna dek yapılan sanat.Helenistik sanat, barok üslûbunun özelliklerini taşımış ve Grek klasik sanatının yerini almıştır. Biçimlerde abartı, yüz anlatımlarında acının, ruhsal iç durumlarının yansıması başlıca özelliklerindendir. Mimarlık yapıtlarında öğeler incelmiş, zarifleşmiş, ayrıntılar önem kazanmıştır. devamı...
 • The Academy Awards: Akademi ödülleri, Oskarlar, sinema ve sinema üretiminde üstün başŸarıları ödüllendirmek için her yıl yapılan tören (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen) devamı...
 • Avangard Sanat: avangard teriminin anlamı tam olarak öncü, önde giden olarak açıklanabilir. askeri bir metafordan gelir ve orduda önde giden birlik, birliğin öncü kolunu tanımlamak için kullanılırdı. 1830’lu ve 1840’lı yıllarda siyaset diline girdi ve köklü dönüşümlerin bayraktarları anlamında kullanılmaya başladı. ‘avangard’ terimi, sanata verilen öncü rolü ifade etmek için ilk kez sosyalist saint-simon ve onun devamı...
 • Sanat Enstitüsü: Endüstrinin türlü dallarına ve küçük sanatlar alanına bilgili usta işçi ve teknisyen yetiştirmek amacını güden öğretim kurumu. Endüstrinin türlü dallarına ve küçük sanatlar alanına bilgili usta işçi ve teknisyen yetiştirmek devamı...

Yedinci Sanat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.