yellow bellied sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yellow bellied kelimesinin manası:

  1. Ödlek, korkak; sarı göğüslü
  2. Dili ödlek, korkak.

yellow bellied ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları