Yem Dönüşüm Oranı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yem Dönüşüm Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yem Dönüşüm Oranı" ne demek?

 1. Yemden yararlanma oranı.

 2. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR.

Yem Dönüşüm Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Yemden Yararlanma Oranı: Birim et, süt, yumurta gibi verimler için tüketilen yem miktarını kg yem : kg süt veya kilogram yem: kilogram canlı ağırlık artışı biçiminde ifade edilen oransal değer, yem dönüşüm oranı, yem dönüşümü, yemden yararlanma yeteneği, yem çevrilim etkinliği, yem etkinliği, YYO. devamı...
 • Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı: Hayvanın her gün için canlı ağırlığındaki değişimin miktarı, günlük ortalama ağırlık artışı, günlük ortalama ağırlık kazancı, günlük canlı ağırlık artışı. devamı...
 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Gayrisafi Değişim Ticaret Haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini devamı...
 • Etken Koruma Oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma devamı...
 • Doyum Noktası: İstek ve gereksinimlerin en üst sınırı. Bir ülke, bölge veya piyasanın bir mal veya hizmete yönelik isteminin tamamen karşılanmış olması. Bu nokta mal ya da hizmet tüketiminin nüfusa oranı biçiminde devamı...
 • Doğal Artış Oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). devamı...
 • Avlanma Oranı: Av mevsimi süresince avlanan balık miktarının, ortalama populasyon büyüklüğüne oranı, ölüm kat sayısı, yararlanma oranı. devamı...
 • Share Profits: Kazancı paylaşŸmak, finansal kazanımları paylaşŸmak, kazançlardan bir pay veya hisse almak devamı...
 • Dönüşüm Oranı: Bir dönüştürecin birincil ve ikincil sargılarının sarım sayıları oranı. devamı...

Yem Dönüşüm Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.