yeni sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yeni kelimesinin manası:

  1. Kullanılmamış olan, eski karşıtı.
  2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.
  3. En son edinilen.
  4. İşe henüz başlamış.
  5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan.
  6. Tanınmayan, bilinmeyen.
  7. Daha öncekilerden farklı olan.
  8. Biraz önce, çok zaman geçmeden
    Örnek: Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı. Ç. Altan

yeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları