Yenileme Ayırcası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yenileme Ayırcası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yenileme Ayırcası" ne demek?

 1. Durağan değerlerin ve kuruluşların yenilenmeleri için ayrılan para ve bu yönde yapılan biriktirim sayışımı.

Yenileme Ayırcası nedir? İlişkili sözcükler

 • Durağan Varlıklar Yenileme Ayırcası: Yetkililerince saptanacak ve bulunacak oranlara göre durağan varlıkların yenilenebilmeleri amacıyla net kârlardan ayrılan paralar. devamı...
 • Aşınma Payı Yedeği: Yıpranma, aşınma ve gelecekteki yükümlülüklerin belirli bölüntülerle ortadan kaldırılması ve düzenli, bölüntülü sürelerde ödenecek giderler için peşinen ayrılan karşılıklar. Durağan olan ya da olmayan değerlerin yıpranmakla düşen değerlerini karşılamak için, devamı...
 • Zimmet: Üstünde olan şey. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. devamı...
 • öğrenim ödencesi: Yüksek öğrenim gören öğrencilerden burslu ve parasız yatılılar dışında kalanlara devlet, kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlarca verilen ödünç para. devamı...
 • Bileşik Dayanma Süresi Yötemi: Bir işletmedeki durağan değerlerin herbiri için ayrı ayrı dayanma süresi saptanmayıp tümüne uygulanmak üzere tek bir sürenin uygulanması yöntemi. devamı...
 • Durağan Değerler: Durağan kuruluşlar, mal ve hizmetlerin yapımında kullanılan mallar. devamı...
 • Tahsisat: Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek. Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para Örnek: Sonra tahsisat yoktur, gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lakırtı çıkardılar. M. Ş. Esendal Bk. ödenek devamı...
 • Olancamal: Durağan mal, kalıt, bırakıt gibi para ile ölçülebilen hak ve borçların tümü. devamı...
 • Firma Değeri: İşletmeye ilişkin özdeksel değerlerin üstünde, kuruluşun taşıdığı ün ve genel satakdaki saycası adı ve varlığının oturaklılığı nedeniyle oluşan değer. devamı...
 • Burs: Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri. devamı...

Yenileme Ayırcası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.