yeraltı sinliği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yeraltı sinliği kelimesinin manası:

  1. İlk Hıristiyanların, kayaları oyarak ya da yer altını kazarak yaptıkları uzun dehlizler biçiminde; tabanına dikey olarak ya da duvarlarındaki oyuklarda yatay olarak ölülerini gömdükleri, kimi kez tapınak olarak kullandıkları sinlik.

yeraltı sinliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları