Yerdeşim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yerdeşim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yerdeşim" ne demek?

 1. Aralıklı ölçeğin taşıdığı özelliklerden biri olan ve aşağıdaki sayıntıyı uygulama olanağı veren kural: “a=b ve a+c=d ise b + c=d’dir. Yine a=b ve ac=d ise bc=d’dir. “.

Yerdeşim nedir? İlişkili sözcükler

 • Yerdeğişim: Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi, Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi, devamı...
 • Yerseçim Katsayısı: Bir ülkede, belli bir bölgenin bir ekonomik etkinlik dalındaki payının, yine o bölgenin bir başka kesimdeki payı ile, katma değer, çalışan nüfus, alan ya da benzeri bir ölçüte göre karşılaştırılmasına olanak veren oran. devamı...
 • ışımetkin Yerdeğişim Yasası: Işımetkin öğelerin saldıkları parçacıklar dolayısıyla çekirdeklerinin başka öğeciklerin çekirdeklerine dönüşerek, öğelerin dönemsel çizelgede yerdeğişimlerini niteleyen yasa. Işımetkin öğelerin saldıkları parçacıklar dolayısıyla çekirdeklerinin başka öğeciklerin çekirdeklerine dönüşerek, öğelerin dönemsel çizelgede yerdeğişimlerini devamı...
 • Agile Applet: Bir ağŸdaki hizmetler için mobil araç olarak hizmet veren küçük otonom Java uygulama programı (kendini gönderme ve ağŸ üzerindeki diğŸer bağŸcıklarla etkileşŸimde bulunabilen) devamı...
 • Yerdeş: Öğecik sayıları (Z) eş, çekinsel kütleleri değişik çekinlerden her biri. devamı...
 • çıkarım Kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) devamı...
 • Monad: (Yun. monas = bir olan) 1- (Eski Yunan felsefesinde) Bölünmez birlik (Platon’da idea). 2- (Giordano Bruno da) Fiziksel ve ruhsal gerçekliğin öğelerinden her biri. 3- (Leibniz’de) Artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri. devamı...
 • Tekleşim: Her biri kendi anlamında olan kelimelerin bir deyim meydana getirmek üzre birleşmeleri: Az önce gibi. devamı...
 • Salt Bilimsel Buluşlar: Yapıma uygulama olanağı bulunmayan buluşlar. devamı...
 • Yığınsal Iletişim: Çok sayıdaki bireylerden oluşan geniş toplulukları, yığınları amaçlayan, ilgilendiren iletişim. devamı...

Yerdeşim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.