yerel söylence sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yerel söylence kelimesinin manası:

  1. Belirli bir yere ilişkin dinsel nitelik gösteren gelenek ve göreneklerin adlarıyla yapı ve tarihsel oluşumları yönlerinden açıklamalar yapan anlatı, bk. söylence, krş. yerel saga.

yerel söylence ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları